Himmel og sky

SØKNAD

Søknadsskjema

For nye søknader

Søknader til Leiums Legat sendes via vårt web-baserte søknadsskjema. 

Søkere sender frivillig inn alle nødvendige opplysninger til den enkelte søknad. I den grad søknaden eller innsendt dokumentasjon inneholder personopplysninger, vil disse behandles i henhold til gjeldende regelverk for behandling av slike opplysninger. 

Søkere som sender inn sensitive/særlige personopplysninger (f.eks. helseopplysninger, informasjon om religiøs tilknytning mv.) må samtykke til at disse blir behandlet i forbindelse med søknaden og i henhold til legatets personvernerklæring. 

Les vår personvernerklæring her.

Søker er selv ansvarlig for å skanne og laste opp alle vedlegg, inkludert signert søknadsbekreftelse innen 15 dager. 

Søkere som ikke har mulighet til dette og/eller mangler e-postadresse, kan ta kontakt med sekretariatet på tlf. 23 27 27 00.

Søknader kan sendes inn fortløpende hele året. Styret behandler normalt innkomne søknader to ganger i året (vår og høst). 

Søknadsfrister er 1. mars for tildeling vår, og 1. oktober for tildeling høst. 
Min søknad

For innleverte søknader

Søkere som allerede har levert søknad kan her se hvilke opplysninger som er registrert i forbindelse med sin søknad, laste opp vedlegg og gi tilbakemelding.

Vedlegg må lastes opp senest 15 dager etter at søknaden er levert.

© 2013 Leiums Legat | Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo | Tlf. 23 27 27 00 | post@leiumslegat.no | Personvernerklæring